หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะแอน
อักษรล้านนา
กแอนฯ
เทียบอักษรไทย
[กะแอน]
ความหมาย

น.กระชาย - ไม้ล้มลุก สูงประมาณ ๖๐ ซ.ม. มีลำต้นติดอยู่ใต้ดินเป็นหัวกลมๆ เรียวยาว กินได้; หละแอน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะแอน (กแอนฯ)