หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะแหล้ง
อักษรล้านนา
กะแห้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[กะแหล้ง]
ความหมาย

น.เรียกท่อนไม้ไผ่ไขว้กันที่เสียบขายว่า ไม้กะแหล้ง ก.ไขว้กัน,ขัดกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะแหล้ง (กะแห้ลฯง)