หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะแจ๋ะจ๊าง
อักษรล้านนา
ระฯกแจัะช้างฯ
เทียบอักษรไทย
[กระแจะช้าง]
ความหมาย

น.โซ่เหล็กสวมเท้าช้าง. ขะแจ๋ะจ๊าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะแจ๋ะจ๊าง (ระฯกแจัะช้างฯ)