หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะเลิ้บ
อักษรล้านนา
กะเลิ้ปฯ
เทียบอักษรไทย
[กะเลิ้บ]
ความหมาย

น.ภาชนะสานมีสายหิ้ว ทำด้วยตอกไม้ไผ่หรือหวายสำหรับใส่ของ คล้ายกระเป๋าถือของสุภาพสตรี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะเลิ้บ (กะเลิ้ปฯ)