หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะหล๋ก
อักษรล้านนา
กะห฿ลฯก
เทียบอักษรไทย
[กะหลก]
ความหมาย

น.เกราะ - เครื่องตีส่งสัญญาณ ทำด้วยไม้ไผ่ (บง,ซาง) หรือไม้เนื้อแข็ง เจาะเป็นโพรงข้างใน ใช้ไม้ตีให้เกิดเสียงดัง; ก่งโละ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหล๋ก (กะห฿ลฯก)