หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะหลา
อักษรล้านนา
กะหลฯา
เทียบอักษรไทย
[กะหลา]
ความหมาย

ก.ถ่วงดุลย์,เข้าคู่,เทียมคู่; ตะหลา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหลา (กะหลฯา)