หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะหลั๋ด
อักษรล้านนา
กะหัลฯด
เทียบอักษรไทย
[กะหลัด]
ความหมาย

ก.กลัด - เสียบขัดไว้ให้อยู่ด้วยไม้ หรือของแหลม น.เรียกเข็มซ่อนปลายว่า เขมกะหลั๋ด,เรียกไม้แหลมสำหรับกลัดกระทงใบตอง หรือห่อนึ่งว่าไม้กะหลั๋ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหลั๋ด (กะหัลฯด)