หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะหง้องกะแหง้ง
อักษรล้านนา
กะห้งฯอฯงกะแห้งฯง
เทียบอักษรไทย
[กะหง้องกะแหง้ง]
ความหมาย

ว.คดเคี้ยวไปมา,งอไปงอมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะหง้องกะแหง้ง (กะห้งฯอฯงกะแห้งฯง)