หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะวุกกะวุ้ย
อักษรล้านนา
กะวุกกะวุ้ยฯ
เทียบอักษรไทย
[กะวุกกะวุ้ย]
ความหมาย

ว.มอม แมม; บางครั้งก็ใช้ วุกวุ้ย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะวุกกะวุ้ย (กะวุกกะวุ้ยฯ)