หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะล๊อก
อักษรล้านนา
กะลัอฯก
เทียบอักษรไทย
[กะล็อก]
ความหมาย

ก.คล้องกันไว้ด้วยแขน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะล๊อก (กะลัอฯก)