หน้าหลัก
กะล๊อก
กลัอฯก
[กะล็อก]

ก.คล้องกันไว้ด้วยแขน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะล๊อก (กลัอฯก )