หน้าหลัก
กะล็อกกะล่อย
กลัอฯกกล่อฯยฯ
[กะล็อกกะล่อย]

ก.รู้สึกปวดๆ หายๆ ในท้อง; อะหล็+อกอะล่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะล็อกกะล่อย (กลัอฯกกล่อฯยฯ )