หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะล็อกกะล่อย
อักษรล้านนา
กะลัอฯกกะล่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กะล็อกกะล่อย]
ความหมาย

ก.รู้สึกปวดๆ หายๆ ในท้อง; อะหล็+อกอะล่อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะล็อกกะล่อย (กะลัอฯกกะล่อฯยฯ)