หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะลิก
อักษรล้านนา
กะลิกฯ
เทียบอักษรไทย
[กะลิก]
ความหมาย

ก.คลึง -ใช้ฝ่ามือกดแล้วหมุนดันไปมา; กะลิกกะลิ่น,กิ๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะลิก (กะลิกฯ)