หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะบ้า
อักษรล้านนา
กะบ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[กะบ้า]
ความหมาย

น.นกค้อนทอง; นกก๋าบ้า ก็ว่า ดู...นกกะบ้า

ออกเสียงล้านนา
นกกะบ้า
อักษรล้านนา
น฿กฯกบ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[นกกะบ้า]
ความหมาย

น.นกกินยุง/นกตีทอง/นกค้อนทอง - นกโพระดกชนิดหนึ่ง เป็นนกโพระดกขนาดเล็กที่สุด ตัวเล็กสีเขียว คอและแก้มสีเหลือง อกและหน้าผากสีแดง ชอบอยู่บนต้นไม้สูง กินผลไม้; นกก๋าบ้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะบ้า (กะบ้าฯ)