หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะต๊ำ
อักษรล้านนา
กะทํ้าฯ
เทียบอักษรไทย
[กะท้ำ]
ความหมาย

น.เครื่องดักสัตว์ชนิดที่ให้ น้ำหนักหล่นลงทับ,จั่นดักปลา; กะต่ำ,ขะต๊ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะต๊ำ (กะทํ้าฯ)