หน้าหลัก
กะด้าง
ระฯกด้างฯ
[กระด้าง]

กระด้าง - น.ชื่อเห็ดหลายชนิดขึ้นตามขอนไม้ ดอกเห็ดรูปพัดหรือครึ่งวงกลม ไม่มีก้านดอก เนื้อค่อนข้างแข็งและเหนียว สีขาว สีนวล หรือสีน้ำตาล น๒.ชื่อแกงชนิดหนึ่ง ดู...แก๋งกะด้าง ว๑.กิริยาวาจาไม่นิ่มนวล เช่นพูดจาหยาบกระด้าง ว๒.แข็ง,ไม่นิ่มนวล,หยาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะด้าง (ระฯกด้างฯ )