หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะดูกขี้ข้าง
อักษรล้านนา
ระฯกดูกขี้ข้างฯ
เทียบอักษรไทย
[กระดูกขี้ข้าง]
ความหมาย

น.กระดูกซี่โครง; ขะดูกขี้ข้าง,สี้ข้าง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะดูกขี้ข้าง (ระฯกดูกขี้ข้างฯ )