หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะดูก
อักษรล้านนา
ระฯกดูก
เทียบอักษรไทย
[กระดูก]
ความหมาย

น.กระดูก; ขะดูก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะดูก (ระฯกดูก )