หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กะดาษแยง
อักษรล้านนา
ระฯกดาษฯฯแยงฯ
เทียบอักษรไทย
[กระดาษแยง]
ความหมาย

น.กระดาษชนิดบางๆ เมื่อส่อง (แยง) ดู มองทะลุได้; ขะดาษแยง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะดาษแยง (ระฯกดาษฯฯแยงฯ )