หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะดาษน้ำหน่อ
อักษรล้านนา
ระฯกดาษฯฯนาฯหํนฯอฯ
เทียบอักษรไทย
[กระดาษน้ำหน่อ]
ความหมาย

น.กระดาษฟาง - กระดาษที่ทำจากเยื่อฟางข้าว มีสีเหลืองอ่อน เนื้อบาง ใช้ปิดหุ่นต่างๆ หรือทำใบซับในการปรุ หรือสลักกระดาษ; ขะดาษน้ำหน่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะดาษน้ำหน่อ (ระฯกดาษฯฯนาฯหํนฯอฯ)