หน้าหลัก
กะดาษน้ำหน่อ
ระฯกดาษฯฯนาฯหํนฯอฯ
[กระดาษน้ำหน่อ]

น.กระดาษฟาง; ขะดาษน้ำหน่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะดาษน้ำหน่อ (ระฯกดาษฯฯนาฯหํนฯอฯ )