หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะดาษกาย
อักษรล้านนา
ระฯกดาษฯฯคาฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[กระดาษคาย]
ความหมาย

น.กระ ดาษทราย; ขะดาษกาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะดาษกาย (ระฯกดาษฯฯคาฯยฯ )