หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะดานหิน
อักษรล้านนา
ระฯกดานฯหินฯ
เทียบอักษรไทย
[กระดานหิน]
ความหมาย

น.กระดาน ชนวน; ขะดานหิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะดานหิน (ระฯกดานฯหินฯ )