หน้าหลัก
กะดานหิน
ระฯกดานฯหินฯ
[กระดานหิน]

น.กระดาน ชนวน; ขะดานหิน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะดานหิน (ระฯกดานฯหินฯ )