หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะง็อกหัว
อักษรล้านนา
กะงัอฯกห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[กะง็อกหัว]
ความหมาย

ก.ผงกศีรษะ,พยักหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะง็อกหัว (กะงัอฯกห฿วฯ)