หน้าหลัก
กะง็อก
กงัอฯก
กะง็อก

ก.ผงก,พยัก - อาการที่ก้มหน้าแล้วเงยทันที เพื่อแสดงการรับรู้ เรียก กะง็อกหน้า-พยักหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะง็อก (กงัอฯก )