หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กะกู๋ล
อักษรล้านนา
ระฯกกูล์
เทียบอักษรไทย
[กระกูล]
ความหมาย

น.เชื้อสาย,วงศ์,สกุล; ขะกู๋น,ถะกู๋น,ผะกู๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กะกู๋น (ระฯกกูล์)