หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กอยแล่
อักษรล้านนา
คอฯยฯแล่
เทียบอักษรไทย
[คอยแล่]
ความหมาย

ก.ดูซิ,ดูสิ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอยแล่ (คอฯยฯแล่ )