หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอยเมื่อ
อักษรล้านนา
คอฯยฯเมิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[คอยเมื่อ]
ความหมาย

ก.ดูฤกษ์งามยามดี,หาฤกษ์หายาม,ดูโชคชะตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอยเมื่อ (คอฯยฯเมิ่อฯอ )