หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอยผ่อ
อักษรล้านนา
คอฯยฯผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[คอยผ่อ]
ความหมาย

ก.คอยดู,มองดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอยผ่อ (คอฯยฯผํอฯ )