หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอยกำลอ
อักษรล้านนา
คอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[คอยคำลอ]
ความหมาย

ก.ขอดูหน่อย,ขอดูสักทีสิ,ขอดูเถอะ; ผ่อกำลอ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอยกำลอ (คอฯยฯ )