หน้าหลัก
กอยกำลอ
คอฯยฯ
[คอยคำลอ]

ก.ขอดูหน่อย,ขอดูสักทีสิ,ขอดูเถอะ; ผ่อกำลอ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอยกำลอ (คอฯยฯ )