หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กอย
อักษรล้านนา
คอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[คอย]
ความหมาย

ก.ดู,มอง; ผ่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอย (คอฯยฯ )