หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กอมมอม
อักษรล้านนา
คอฯมมอฯม
เทียบอักษรไทย
[คอมมอม]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งสีดำมองไม่ชัดหรือเห็นในระยะไกล; กุมมุม,คอมมอม,คุมมุม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอมมอม (คอฯมมอฯม )