หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอมก้อดำ
อักษรล้านนา
คอฯมคํอฯดำ
เทียบอักษรไทย
[คอมค่อดำ]
ความหมาย

น.กะเพราแดง - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''กอมก้อดำ''; กะเพราแดง ไม้ล้มลุก เป็นพืชสมุนไพร ทรงพุ่ม ลำต้นกลม สีเขียวอมแดง, ใบเดี่ยวออกตรงข้าม ทรงรี ขอบใบเป็นรอยหยักเล็กๆ สีเขียวอมม่วงแดง หรือน้ำตาลอมแดง ด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง มีขนสีขาวเล็กๆ ปกคลุม กลิ่นหอมแรงฉุนเฉพาะตัว รสชาติเผ็ดร้อน, ดอกออกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาว ตั้งขึ้นคล้ายฉัตร บริเวณปลายกิ่งและปลายยอด กลีบดอกสีขาวแกมม่วงแดง, ผลเป็นเม็ดเล็กๆทรงไข่ เมื่อแก่แห้งแล้วจะแตกออก ภายในมีเมล็ดเล็กๆ ทรงรี สีดำอยู่มากมาย: กะเพราแดงมีกลิ่นแรงกว่ากะเพราขาว มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาหลายอย่าง นำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆ ได้มากมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอมก้อดำ (คอฯมคํอฯดำ )