หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กอมก้อขาว
อักษรล้านนา
คอฯมคํอฯขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[คอมค่อขาว]
ความหมาย

น.กะเพราขาว - ชนิดที่ กิ่ง ก้าน ใบ สีเขียว ดอกสีขาว; ก้อมก้อขาว,แมงลัก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอมก้อขาว (คอฯมคํอฯขาวฯ )