หน้าหลัก
กอมกั๋น
คอฯมกันฯ
[คอมกัน]

ดู...ก้อบกั๋น

ก้อบกั๋น
คอฯบกันฯ
[คอบกัน]

ก.อาการที่สัตว์ตัวผู้บางชนิด เช่น แมงดา คางคก กว่าง เป็นต้น ขึ้นขี่คร่อมบนหลังตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์; กอมกั๋น,โกมกั๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอมกั๋น (คอฯมกันฯ )