หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอม
อักษรล้านนา
คอฯม
เทียบอักษรไทย
[คอม]
ความหมาย

น๑.แมงกอม - แมลงปีกแข็งตัวโตกว่าหัวไม้ขีดไฟเล็กน้อย ชอบเจาะฝังตัวอยู่ในผลไม้ น๒.ระเบียง,หน้าเรือน ก.ขึ้นขี่บนหลัง,ขึ้นควบบนหลัง (มักใช้กับสัตว์หรือแมลงตัวผู้ขึ้นควบหลังตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์ เช่นกว่าง เป็นต้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอม (คอฯม)