หน้าหลัก
กอนไค่ยั้งก็ยั้ง
คอฯรไระฯค่ยั้งฯคํยั้งฯ
[คอนใคร่ยั้งค็ยั้ง]

ว.อยากหยุดก็หยุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอนไค่ยั้งก็ยั้ง (คอฯรไระฯค่ยั้งฯคํยั้งฯ)