หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอนไค่ยั้งก็ยั้ง
อักษรล้านนา
คอฯรไระฯค่ยั้งฯคํยั้งฯ
เทียบอักษรไทย
[คอนใคร่ยั้งค็ยั้ง]
ความหมาย

ว.อยากหยุดก็หยุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอนไค่ยั้งก็ยั้ง (คอฯรไระฯค่ยั้งฯคํยั้งฯ)