หน้าหลัก
กอนว่า
คอฯรว่าฯ
[คอนว่า]

สัน.ถ้า,แม้น,หาก; กันว่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอนว่า (คอฯรว่าฯ)