หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอนกว่าง
อักษรล้านนา
คอฯรก่วฯางฯ
เทียบอักษรไทย
[คอนกว่าง]
ความหมาย

น.ท่อนไม้เนื้ออ่อน นิยมใช้ไม้ปอ เพื่อให้เล็บกว่างเกาะ ยาวประมาณ ๘๐-๑๒๐ ซ.ม. ตรงกลางเจาะเป็นช่องสำหรับใส่กว่างแม่อู้ด(กว่างตัวเมีย) โผล่เฉพาะส่วนหลังอยู่ในระดับผิวคอน เพื่อให้กว่างตัวผู้ (กว่างโซ้ง) ที่นำมาชนกันได้กลิ่นเกิดความฮึกเหิม เข้าชนกันแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอนกว่าง (คอฯรก่วฯางฯ)