หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กอน
อักษรล้านนา
คอฯร
เทียบอักษรไทย
[คอน]
ความหมาย

น.คอน - ที่หรือกิ่งไม้สำหรับสัตว์จับ ก.คอน - เอาสิ่งของห้อยที่ปลายข้างเดียวแล้วแบกพาไป ว.หนักข้างหนึ่งเบาข้างหนึ่ง สัน.หาก,หากว่า,แม้นว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอน (คอฯร)