หน้าหลัก
กอดกั๊น
กอฯดคั้นฯ
[กอดคั้น]

ก.กอดปล้ำ,กอดรัดฟัดเหวี่ยง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอดกั๊น (กอฯดคั้นฯ)