หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอดกั๊น
อักษรล้านนา
กอฯดคั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[กอดคั้น]
ความหมาย

ก.กอดปล้ำ,กอดรัดฟัดเหวี่ยง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอดกั๊น (กอฯดคั้นฯ)