หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอด
อักษรล้านนา
กอฯด
เทียบอักษรไทย
[กอด]
ความหมาย

ก.โอบไว้ในวงแขน,รัดไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอด (กอฯด)