หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กองแกง
อักษรล้านนา
คอฯงแคงฯ
เทียบอักษรไทย
[คองแคง]
ความหมาย

น.ไม้ยืนต้นผลคล้ายลางสาด สีเขียวอมเทา เนื้ออย่างพุทรา รสเปรี้ยวอมหวาน เม็ดในสีขาวแข็งมักใช้เหล็กแหลมแทงให้ทะลุ เอาเชือกร้อยขมวดเป็นปมให้เด็กเล่นกระทบกัน ของใครแตกก่อนผู้นั้นแพ้ เรียก บ่ากองแกง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองแกง (คอฯงแคงฯ)