หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กองหลวง
อักษรล้านนา
คอฯงหลฯวฯง
เทียบอักษรไทย
[คองหลวง]
ความหมาย

น.ถนนหลวง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองหลวง (คอฯงหลฯวฯง)