หน้าหลัก
กองหน้อย
กองหน้อย
คอฯงห้นฯอฯย
[คองหน้อย]

ดู...กองกีด

กองกีด
คอฯงกีดฯ
[คองกีด]

น.ตรอก ซอย หรือช่ององทางเดินแคบๆ โดยปกติจะกว้างแค่พอให้คนเดินสวนทางกันได้เท่านั้น; กองหน้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองหน้อย (คอฯงห้นฯอฯย)