หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กองหน้อย
อักษรล้านนา
คอฯงห้นฯอฯย
เทียบอักษรไทย
[คองหน้อย]
ความหมาย

ดู...กองกีด

ออกเสียงล้านนา
กองกีด
อักษรล้านนา
คอฯงกีดฯ
เทียบอักษรไทย
[คองกีด]
ความหมาย

น.ตรอก ซอย หรือช่ององทางเดินแคบๆ โดยปกติจะกว้างแค่พอให้คนเดินสวนทางกันได้เท่านั้น; กองหน้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองหน้อย (คอฯงห้นฯอฯย)