หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กองว่า
อักษรล้านนา
คอฯงว่าฯ
เทียบอักษรไทย
[คองว่า]
ความหมาย

ว.เมื่อ,เมื่อว่า,หากว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองว่า (คอฯงว่าฯ)