หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กองถ้า
อักษรล้านนา
คอฯงถ้า
เทียบอักษรไทย
[คองถ้า]
ความหมาย

ก.รอคอย,รอด้วยความกระวนกระวาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองถ้า (คอฯงถ้า)