หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กองกีด
อักษรล้านนา
คอฯงกีดฯ
เทียบอักษรไทย
[คองกีด]
ความหมาย

น.ตรอก ซอย หรือช่ององทางเดินแคบๆ โดยปกติจะกว้างแค่พอให้คนเดินสวนทางกันได้เท่านั้น; กองหน้อย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กองกีด (คอฯงกีดฯ)