หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
กอง
อักษรล้านนา
คอฯง
เทียบอักษรไทย
[คอง]
ความหมาย

น.ตรอก,ซอย,ช่องทางเดิน ก.คอย,รอคอย,คอยหา,ใฝ่ฝันถึง ว.เพียงแต่ว่า,หากว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอง (คอฯง)