หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กอกเสี้ยน
อักษรล้านนา
กอฯกส้ยฯร
เทียบอักษรไทย
[กอกเสี้ยน]
ความหมาย

น.มะกอกฝรั่ง - ไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลใหญ่ เนื้อหนา กรอบ กินดิบๆ ได้ (เชียงใหม่เรียก บ่ากุ๋ก)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอกเสี้ยน (กอฯกส้ยฯร)