หน้าหลัก
กอกหนัง
กอฯกหันฯง
[กอกหนัง]

น.มะกอกชนิดที่ใช้น้ำจากผลสุกปรุงอาหาร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอกหนัง (กอฯกหันฯง)