หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
กอก
อักษรล้านนา
กอฯก
เทียบอักษรไทย
[กอก]
ความหมาย

น.มะกอก - ไม้ต้นขนาดใหญ่ใบอ่อนมีรสเปรี้ยว นิยมใช้กินกับลาบ ผลสุกมีรสเปรี้ยวเจือฝาด ใช้ปรุงอาหาร เมล็ดใช้ทำยาได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
กอก (กอฯก)